Om Endelig Utvikling AS

Endelig Utvikling AS drives av Harald Thoresen, som gjennom mange års erfaring har løst oppgaver som sekretariat, prosjektleder, leder og daglig leder i sentrale prosjekter i Østlandsområdet – foruten involvering i nasjonale prosjekter.

Innenfor et bredt nettverk kan virksomheten trekke på og involvere ulik/aktuell kompetanse i oppdragene og oppgavene.

Gjennom 30 års tilknytning til NHO og i samarbeidet med Innovasjon Norge, har Harald Thoresen solid innsikt og kunnskap om næringslivet og bedriftenes hverdag.

Som «seniorbedrift» ble Endelig Utvikling AS etablert 12.mars 2017.  

Advokat Truls Norderhaug er medeier i selskapet, - og slik at aktuelle juridiske tjenester også kan tilbys og formidles.

Logo Endelig Utvikling AS
  • Strandvegen 435
  • 2380 Brumunddal