Referanser / bakgrunn og erfaringer

Mer enn 40 års erfaring fra næringsliv, politisk og næringspolitisk arbeid, næringsutvikling og regional utvikling.

Særskilt kompetanse innenfor områdene infrastruktur og samferdsel, markeds- og leverandørutvikling.  

De siste 20 årene har oppgavene vært spesielt rettet mot økt bruk av tre i bygg og infrastruktur, - relatert til bærekraftig utbygging og bygg i «det grønne skiftet».

TIDLIGERE ARBEIDSGIVERE OG OPPDRAGSGIVERE:

NHO, Nasjonalt program for leverandørutvikling, Innovasjon Norge.

Mer om bakgrunn fra

NHO  NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON  

Prosjektledelse i sentrale utviklingsprosjekter i forbindelse med Lillehammer OL’94, utbyggingen av hovedflyplassen på Gardermoen - Oslo Lufthavn, relokalisering av forsvaret til Rena leir, og andre større prosjekter i Innlandet / Østlandsområdet.  

I samarbeid med regionale myndigheter var prosjektarbeidet rettet mot leverandørutvikling og næringsutvikling, - og regional utvikling utfra infrastrukturprosjektene (flyplass, veg og jernbane).  

Gjennom prosjektarbeidene delaktig i å utvikle metodikken for leverandørutvikling gjennom offentlig utbygging og anskaffelser «Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)»  

INNOVASJON NORGE (utleid / innleid FRA NHO)

Innenfor «Treprogrammet» prosjektleder for utviklingsarbeid rettet mot økt bruk av tre i infrastrukturen «Tre og Samferdsel», i «Landbruksbygg», og «Bærekraftige offentlige bygg».  

NÆRINGSPOLITISK ARBEID OG ANDRE REGIONALE OPPGAVER

Med bakgrunn i NHO leder av Vegforum Innlandet(7år), - næringslivets og arbeidslivets påvirkningsarbeid for utbygging av veg (og bane) i og gjennom Innlandet/Østlandsområdet.

På vegne av NHO og regionale transportbrukere medlem av AirCargo Forum, som arbeidet med utviklingen av flyfrakt og terminalvirksomhet ved og omkring Oslo Lufthavn.

I perioden 2001-2003 (fristilt fra NHO) daglig leder Morgenlandet – et statlig og regionalt finansiert omstillingsprogram for Hedmark og Oppland.

ANNEN BAKGRUNN OG ERFARINGER

Salg og markedsføring gjennom agenturforretning med salg av emballasje og teknisk utstyr til industri, private og offentlige virksomheter

Konsulent i lastebil- og transportforsikring, engasjert i forbindelse med utviklingen av samarbeidsavtale mellom forsikringsselskap og Norges Lastebileierforbund.

POLITISK ARBEID OG ORGANISASJONSARBEID  

Over 15år aktiv i politisk arbeid (også folkevalgt), og spesielt oppgaver innenfor organisasjonsutvikling, partiledelse og kampanjer.

Gjennom interesse for bil og motor, initiativtager og arrangementsansvarlige for aktiviteter og store arrangementer i Vikingskipet på Hamar.

TEORETISK / UTDANNELSE  

Markedsføring / merkantile fag.

Logo Endelig Utvikling AS
  • Strandvegen 435
  • 2380 Brumunddal