Tjenester og virksomhet

Vedtektsfestet formål

Konsulentvirksomhet, rådgivning, prosjektledelse, kompetanse-/relasjonsbygging, annen forretningsvirksomhet og deltagelse i andre selskap. 

Virksomhet 

Selskapet skal bistå private og offentlige virksomheter med forskjellige prosjekter,utredninger, markedsutvikling og kommunikasjon. 

Virksomheten tar lokale,regionale og nasjonale oppdrag, men har også erfaringer med samarbeidsprosjekter over riksgrensen (i Sverige), og har gode relasjoner til regional utvikling og næringsliv i Danmark. 

Nærmere om hva virksomheten kan tilby

 Konsulent- /sekretariatsbistand for oppgaver innenfor relasjonsbygging, markedsføring og organisasjon. 

Prosjekter og prosjektarbeid 

 • Mulighetsstudier 
 • Forprosjekter 
 • Søknader og samarbeidsavtaler
 • Prosjektledelse 

Organisasjon og bedrift 

 • Organisasjonstilpasning med bistand i ekstraordinære situasjoner. Selvgående ressurs og kompetanse som effektivt kan bidra på kort sikt. 
 • «Beslutningsstøtte»  
 • Idé- og forretningsutvikling.  
 • Behovsanalyser 
 • Høringsuttalelser og oppfølging av planprosesser 
 • Kunde-, markeds- ogleverandørundersøkelser 

Markedsføring 

 • Leverandørutvikling, B2B og i forhold til anskaffelsesprosesser. 
 • Bedriftsnettverk og samarbeidskonstellasjoner.
 • Kontaktarbeid i forhold til offentlige utbyggingsprosjekter. 
 • Nettverksarbeid i koblingen mellom små- og mellomstore bedrifter, leverandørmarkedet, og markedsmulighetene i offentlige anskaffelser 
Logo Endelig Utvikling AS
 • Strandvegen 435
 • 2380 Brumunddal